SWAN

Pre spoločnosť SWAN a. s. poskytujeme informácie o inžinierskych sieťach SWAN v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a pre územné a stavebné konanie podľa § 35 ods. 1 a § 60 zákona č. 50/1976 Zb., resp. informácie. Uvedené informácie o IS a TKS spoločnosti SWAN a. s. poskytujeme ako zastupujúca spoločnosť.