Vytýčenie trasy kábla a dozorovanie káblov

Vytýčenie siete je možné len na základe predloženého informatívneho zákresu sietí SWAN alebo vyjadrenia sa k sieti SWAN. Zákres ani vyjadrenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov.Tieto dokumenty ju nutné priložiť k Vami vypracovanej záväznej objednávke o vytýčenie ako prílohu, inak objednávka nebude vybavená. Služby vytýčenia a dozorovania sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka vydaného spoločnosťou OTNS, a.s., preto je nutné uviesť do záväznej objednávky fakturačné údaje objednávateľa, na ktoré bude vystavená faktúra za dodané služby. Faktúry vystavujeme s pevne stanovenou dobou splatnosti 15 dní od doručenia. Vytýčenia realizujeme zväčša do 15 pracovných dní od doručenia kompletnej objednávky. V prípade, že potrebujete vytýčenie dodať do 5 pracovných dní, je potrebné objednať si „vytýčenie urgent“ v zmysle platného Cenníka. Všetky objednávky zasielajte na obchod@otns.sk

Pre objednávku vytýčenie v meste Komárno a blízkom okolí je potrebné zaslať Vašu objednávku na kojnok@technicom.sk. Informácie o stave Vašej objednávky vytýčenia v meste Komárno a blízkom okolí získate rovnako na danej emailovej adrese, prípadne telefonicky na čísle 0948 049 662. 

Služby a ceny za vytýčenie trasy kábla a dozorovanie káblov platné od 1.12.2017