Referencie

 • SWAN Mobile, a.s.

  SWAN Mobile, a.s.

  Správa, výstavba a servis telekomunikačnej siete mobilného operátora na území SR

 • SWAN, a.s.

  SWAN, a.s.

  Správa, výstavba a servis telekomunikačnej siete na území SR

 • Slovenské elektrárne, a.s.

  Slovenské elektrárne, a.s.

  Výstavba komunikačnej infraštruktúry pre 3. a 4. blok AE MOCHOVCE

 • ŽSR, a.s.

  ŽSR, a.s.

  Vybudovanie a zavedenie optickej dátovej infraštruktúry pre GMS - ERTMS v úseku Bratislava – Žilina Čadca št.hr. SR/ČR

 • BENESTRA, s.r.o.

  BENESTRA, s.r.o.

  Výstavbové a servisné činnosti telekomunikačnej siete na území SR

 • Hern s.r.o.

  Hern s.r.o.

  Vybudovanie štrukturovanej kabeláže

 • INA KYSUCE

  INA KYSUCE

  Nová logistická hala

 • JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s.r.o.

  Vybudovanie štrukturálne a elektrickej kabeláže

 • MSVVaS SR

  MSVVaS SR

  Výstavba optickej infraštruktúry v rámci projektu „Digitálne učivo na dosah“ a vybudovanie Datacentra

 • Schreiber Slovakia s.r.o.

  Schreiber Slovakia s.r.o.

  Štrukturovaná kabeláž, rozšírenie WiFi siete

 • Geis SK, s.r.o.

  Geis SK, s.r.o.

  Vybudovanie kamerového systému, štrukturovaná kabeláž

 • YURA Corporation Slovakia, s.r.o.

  YURA Corporation Slovakia, s.r.o.

  Rekonštrukcia LAN siete

 • OD Prior

  OD Prior Partizánske, Martin, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Zvolen, Piešťany

  Počítanie návštevnosti budovanie kamerového systému, vybudovanie štrukturovanej kabeláže

 • ZŤS Strojárne s.r.o.

  ZŤS Strojárne s.r.o.

  Vybudovanie štrukturovanej kabeláže

 • TBB, a.s.

  TBB, a.s.

  Vybudovanie serverovne, štrukturovaná a optická kabeláž

 • Proteam s.r.o.

  Proteam s.r.o.

  Vybudovanie štrukturovanej kabeláže

 • Consumer Finance Holding a.s. organizační složka

  Consumer Finance Holding a.s. organizační složka

  Štrukturovaný kabelážny systém

 • MKS – Šamorín

  MKS – Šamorín

  Výstavba a modernizácia kamerového systému

 • Zvolenská teplárenská, a.s.

  Zvolenská teplárenská, a.s.

  Vybudovanie a rozšírenie kamerového systému

 • Zeppelin SK s.r.o.

  Zeppelin SK s.r.o.

  Kompletná štrukturovaná kabeláž