• Realizácia

  Pre zákazníkov zabezpečujeme služby v oblasti inžinierskych činností (obhliadky, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie dotknutých orgánov, inštitúcií, správcov sieti, geodetické zameranie, vytýčenie staveniska, stavby, vrátane potrebných administratívnych činností pre odovzdanie diela).

 • Dokumentácia

  Vyhotovenie komplexnej projektovej dokumentácie (PD) podľa jednotlivých úrovní (úvodné štúdie, PD pre územné a stavebné povolenie, PD realizačná, PD skutočného vyhotovenia). PD zahŕňa elektrické prípojky NN, VN, dátové siete, rozvody s telekomunikačnou technológiou EZ, EPS, CCTV.

 • Siete / systémy

  Komplexné vybudovanie optických a metalických telekomunikačných sietí a štrukturovaných kabelážnych systémov.

 • Servis / údržba

  Údržba, meranie a servis telekomunikačných sietí v požadovanej kvalite so zabezpečovaním preventívnej profylaxie sieti.

 • Spokojný zákazník

  Spokojný zákazník s naplneným obchodným plánom.

V rámci našich služieb poskytujeme aj služby pre našich partnerov a spoločnosti

Pre spoločnosť SWAN a. s. poskytujeme informácie o inžinierskych sieťach SWAN v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a pre územné a stavebné konanie podľa § 35 ods. 1 a § 60 zákona č. 50/1976 Zb., resp. informácie. Uvedené informácie o IS a TKS spoločnosti SWAN a. s. poskytujeme ako zastupujúca spoločnosť.