Telekomunikačné stavby

Zabezpečujeme projekciu, inžiniering, výstavbu a správu telekomunikačných stavieb, ako sú stožiare, optické a metalické líniové stavby, ako aj konkrétne technológie pre drôtovú a bezdrôtovú komunikáciu

ICT riešenia a služby

Poskytujeme riešenia pre komunikáciu v rámci lokálnych areálových aj diaľkových sietí, pre priemyselné prostredie, ako aj podporné technológie pre zabezpečenie prevádzky, alebo kompletné dátové centrá

Služby pre našich zmluvných partnerov alebo spoločnosti poskytujeme a vybavujeme vyjadrenia k TKS spoločnosti SWAN a. s. v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z.