Kariéra

Ponúkame širokú škálu pracovných príležitostí, či už v oblasti obchodu, projektového a produktového manažmentu a iné. Našim cieľom je zabezpečiť zamestnancom riadenú kariéru, ktorá zohľadňuje osobné potreby zamestnanca s prepojením na potreby spoločnosti. Podporujeme rozvoj a rast zamestnancov, pretože veríme, že náš úspech je v ľuďoch

Pokiaľ sme Vás oslovili a chcete byť súčasťou našej spoločnosti, napĺňať svoje ciele a neustále sa rozvíjať, pracovať na sebe, vyberte si z voľných pracovných pozícií.

Aktuálne voľné pracovné pozície

Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo doplniť, pošlite nám email na info@otns.sk