Kontakty

Bratislava

OTNS, a.s.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
Slovenská republika
 

IČO:46 881 239
DIČ:2023628442
IČ DPH:SK2023628442

 

Bankové3460441054/0200
spojenieIBAN SK13 0200 0000 0034 6044 1054
Mobil:+421 948 030 254
Email:info@otns.sk


Informácie k vytýčeniam
telekomunikačnej siete SWAN

+421 911 090 360

 

Informácie o vyjadreniach k
telekomunikačnej sieti SWAN

+421 904 200 169

mapa