História

OTNS, a.s. prináša komplexné riešenia v rámci poskytovania elektronických
komunikačných služieb.

Novodobú históriu začala písať už svojím založením v roku 1990.

 • 2016
  2016 – rozšírenie činnosti o montáž, rekonštrukciu, údržbu, odborné prehliadky a opravy
  vyhradených technických - elektrických zariadení.
 • 2015
  2015 – zmena obchodného názvu z ORGA-TRADE Network Systems, a.s. na OTNS, a.s.
 • 2013
  2013 – zmena obchodného názvu z ORGA-TRADE Network Systems, s. r. o. na ORGA-TRADE Network Systems, a.s., predmetom činnosti je stále oblasť IT, PC sietí a komunikačných systémov v rámci Slovenska, rozšírená o výstavbu líniových stavieb, zabezpečovacích systémov a pod.
 • 2012
  2012 – rozdelenie spoločnosti na ORGA-TRADE a.s. a ORGA-TRADE Network Systems, s.r.o., rozšírenie a zmena predmetu činnosti v oblasti poskytovania elektronických komunikačných služieb.
 • 1995
  1995 – transformácia na ORGA-TRADE, a.s.
 • 1990
  1990 – založenie spoločnosti ORGA-TRADE, spol. s.r.o.