Telekomunikačné stavby

Zabezpečujeme projekciu, inžiniering, výstavbu a správu telekomunikačných stavieb, ako sú stožiare, optické a metalické líniové stavby, ako aj konkrétne technológie pre drôtovú a bezdrôtovú komunikáciu

ICT riešenia a služby

Poskytujeme riešenia pre komunikáciu v rámci lokálnych areálových aj diaľkových sietí, pre priemyselné prostredie, ako aj podporné technológie pre zabezpečenie prevádzky, alebo kompletné dátové centrá

Bratislava

OTNS, a.s.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Banská Bystrica

OTNS, a.s.
Jegorovová 14
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika