• Realizácia

  Pre zákazníkov zabezpečujeme služby v oblasti inžinierskych činností (obhliadky, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie dotknutých orgánov, inštitúcií, správcov sieti, geodetické zameranie, vytýčenie staveniska, stavby, vrátane potrebných administratívnych činností pre odovzdanie diela).

 • Dokumentácia

  Vyhotovenie komplexnej projektovej dokumentácie (PD) podľa jednotlivých úrovní (úvodné štúdie, PD pre územné a stavebné povolenie, PD realizačná, PD skutočného vyhotovenia). PD zahŕňa elektrické prípojky NN, VN, dátové siete, rozvody s telekomunikačnou technológiou EZ, EPS, CCTV.

 • Siete / systémy

  Komplexné vybudovanie optických a metalických telekomunikačných sietí a štrukturovaných kabelážnych systémov.

 • Servis / údržba

  Údržba, meranie a servis telekomunikačných sietí v požadovanej kvalite so zabezpečovaním preventívnej profylaxie sieti.

 • Spokojný zákazník

  Spokojný zákazník s naplneným obchodným plánom.